เรียนเชิญ ABIT ผู้สนใจทั่วไป และนิสิต AKU ทุกชั้นปีร่วมฟังเสวนาประสา Design KMBIT Forum 2014
8 พย : Jun Sekino
15 พย : วิน วรวรรณ VVA
22 พย : จิรเวช หงสกุล IDIN
เวลา : 9.00-12.00 น  สถานที่ : ห้องทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ชั้น 2 คณะสถาปัตย์ ม.เกษตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Main Menu