ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานวัตกรรมอาคารภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) ตั้งแต่ 4 เมษายน - 10 มิถุนายน 2559

รายละเอียดการรับสมัคร    ดาวน์โหลดใบสมัคร      โปสเตอร์การรับสมัคร

                                          หมดเขตรับสมัครอีก  วัน

 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นวัตกรรมอาคาร) รอบแรก

 

 

Main Menu